Срок за подаване на заявление за онлайн кандидатстудентски изпити в областта на изкуствата

От 22.03.2021 г. до 06.04.2021 г.

10 април (събота)

Практически онлайн изпит по рисуване

(за спец. "Педагогика на обучението по изобразително изкуство" и "Мода")

Практически онлайн изпит по музика

(за специалности "Педагогика на музикалното изкуство", "Изпълнителско изкуство - поп и джаз" и Електронни технологии в музиката")

Практически онлайн изпит по танци

(за специалности "Българска народна хореография" и "Съвременна хореография")

Практически онлайн изпит за филмови и телевизионни изкуства

Практически изпит за специалност Аудио-визуални изкуства и продуцентство в развлекателните индустрии

Практически онлайн изпит по актьорско майсторство

9.00 ч.

Срок за подаване на заявление за онлайн кандидатстудентски изпити в областта на изкуствата

От 25.05.2021 г. до 09.06.2021 г.

15 юни (вторник)

Практически онлайн изпит по рисуване

(за спец. "Педагогика на обучението по изобразително изкуство" и "Мода")

Практически онлайн изпит по музика

(за специалности "Педагогика на музикалното изкуство", "Изпълнителско изкуство - поп и джаз" и Електронни технологии в музиката")

Практически онлайн изпит по танци

(за специалности "Българска народна хореография" и "Съвременна хореография")

Практически онлайн изпит за филмови и телевизионни изкуства

Практически изпит за специалност Аудио-визуални изкуства и продуцентство в развлекателните индустрии

Практически онлайн изпит по актьорско майсторство

9.00 ч.Последна промяна: 2021-06-08