Дата

Електронен конкурсен изпит

Начало

на изпита

От 15.02.2021 г. до 11.06.2021 г. всеки работен петък и

от 14.06.2021 г. до 05.07.2021 г. всеки делничен ден

Български език

История на България

География на България

Биология

Английски език

Математика

Химия

 

11.00 ч.

или

 

14.00 ч.

 

Електронният изпит се провежда на определените дати и часове в университета. Максималната продължителност на изпита е 60 минути.

Кандидат-студентите, желаещи да се явят на електронен изпит, могат да направят това на място в университета, като на определените дати подадат заявление. Заявлението се подава в деня на изпита най-късно 60 минути преди неговото начало.

Кандидат-студентът се явява в определената зала 30 минути преди началото на изпита, като задължително носи със себе си компютърна разпечатка с входящия номер и документ за самоличност.

По време на изпита не се разрешава ползването на мобилни телефони, таблети и други комуникационни устройства от кандидат-студентите. Преди началото на изпита кандидат-студентите получават указания за съответния конкурсен изпит.

Изпитът приключва автоматично след изтичане на сесията или по желание на кандидат-студента след натискане на бутона за завършване на изпита.

Изпитът на кандидат-студента се анулира при спиране или рестартиране на индивидуалния компютър; при неспазване от кандидат-студента на указанията за провеждане на изпита и при ползване на непозволени средства и материали.

Нова сесия на кандидат-студента за изпитния тест се стартира само след анулиране на предходната сесия по обективни технически причини.

 

Резултатите от електронните изпити се обявяват веднага.

Последна промяна: 2021-02-19