Преди започване на учебната година всички новоприети студенти следва лично да се явят за окончателно записване в Учебния отдел на съответния факултет, в който ще се обучават. Инспекторът от Учебния отдел регистрира студентската книжка и определя факултетния №, с който студентът се идентифицира през целия курс на следване.

Записването по факултети на студентите от задочно обучение ще се извърши от 30 август до 10 септември 2021 г. включително.

 

Записването по факултети на студентите от редовно обучение ще се извърши от 13 септември до 27 септември 2021 г.

Работното време на инспекторите в Учебните отдели на съответните факултети е само в делничните дни от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

При записването си във факултета първокурсникът подава следните документи:

1. Комплект документи за записване на нови студенти (закупуват се от университетската книжарница).

2. Квитанция за внесена изравнителна такса за обучение за първия семестър (само в случаите на доплащане или възстановяване на разлика при смяна на специалността/професионалното направление в хода на класиранията).

3. Снимки 4 бр. - формат ¾.

4. Документ за самоличност, който след проверка от длъжностното лице се връща на студента.

Последна промяна: 2021-09-03