БЮРА

НА  ЦЕНТЪРА  ЗА  КАНДИДАТСТУДЕНТСКА  ПОДГОТОВКА  И   ИНФОРМАЦИЯ (ЦКПИ)

ЗА  ПРИЕМ  НА  КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ  ДОКУМЕНТИ

www. ckpi-bg. com, e-mail: info@ckpi -bg.com

и национален телефон на ЦКПИ ) 0879 120 471 за информация

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Бургас, бул. "Гладстон" 47,  / Младежки културен център /, тел. 0888 / 759 750 и 0898 /  701 664

Варна, ул. Христо Ботев 3 А, /ЦИО "Вектор"/ , тел. 052 / 612 266

Видин, ул."Екзарх Йосиф І" № 17, ОУ "Климент Охридски", тел. 0887 / 327 768

Габрово, Площад 1-ви май № 1 В, ет.2.,  тел.  0878 / 26 42 02 (Предварителна кампания)

ул. "Хаджи Димитър" № 4, Технически университет - Ректорат, тел.  0878 / 26 42 02  (от  01.06.2021 г.)

Добрич, ул. България 1, /Централна кооперативна банка/,  офис 304, тел.  058 / 580 623, 0899 / 298 593

Казанлък, ул. "Трапезица" № 6, /Литературно-художествен музей/ , тел. 0898 / 309 636

Кърджали, СОУ "Отец Паисий", тел: 0886 / 676 146

Кюстендил, ,ул. "Осми март" № 8,  тел. 0876 / 796 522

Ловеч, ул."Съйко Съев " 31 / Технически колеж /, тел. 0886  / 430 997

Монтана, ул."Трети март"  98, ет.1., / Младежки дом / ,  тел. 0899 / 161 101

Пазарджик, ул. "Ген. Гурко" 2, ет. 2., офис 1, "РАДИО СОТ", /бившата  Хебърстрой/, тел. 0899 / 672 674 и 0898 / 831 917

Перник, площад Кракра, Общински младежки дом, тел.  0878 / 344 258

Плевен, бул. "Русе" № 10 А, /Сградата на асансьорни сервизи/, тел. 0895 / 141 242

Пловдив, ул. "Цанко Дюстабанов" № 25, /сградата на Технически университет - филиал Пловдив /, тел. 0888 / 645 158

Разград, ул. Бузлуджа № 2 , етаж 1, /Дом на науката и техниката/, тел. 0894 / 370 069

Русе, Площад Хан Кубрат № 1, /РКС - вход Кооперативна банка/, ет. 4, стая 1, тел. 0884 / 133273 и тел. 0876 / 358234

Силистра, ул.Атанас Янков 48, /учебен център "ФАВОРИТ"/,  тел. 0889 / 909 141 и тел. 0888 / 111 147

Сливен, бул."Братя Миладинови" № 18,  / в сградата на Регионално управление на образованието/, тел. 0879 / 384 769

София, бул. Кл. Охридски" № 2, Център за следдипломна квалификация към УНСС, стая 202, тел. 0899 / 808 816

Стара Загора, ул. "Армейска" 9,  / в сградата на Института за квалификация  на учители,  до Музикалното училище/,

тел. 042 / 646 107  и тел. 0888 / 691 483

Търговище, ул. "Славейков" № 4, ет. 2., офис 210, /Дом на техниката/, тел. 0896 368 636

Хасково, Народно читалище "Заря", ет.1., /Централен вход/ , тел. 038 / 665 413 и  0887 / 035 598

Шумен, ул.  Адам Мицкевич  № 1, /в двора на НАП, срещу Младежкия дом/, тел. 0887 / 225 112 и 054 / 800 505

Ямбол, ул. Цар Иван Шишман № 11 Б, ет. 1,  тел.  0886 / 853 731 и 0888 / 973 979

Последна промяна: 2021-06-21