Уважаеми кандидат-студенти,

Югозападният университет "Неофит Рилски" ще провежда предвидените електронни кандидатстудентски изпити онлайн, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19.

Приемът на онлайн заявления започва на 22 март 2021 г.

Можете да се явите на изпити по:

 • Български език
 • История на България
 • География на България
 • Математика
 • Химия
 • Биология
 • Английски език
 • Практически онлайн изпит по изобразително изкуство (за спец. "Педагогика на обучението по изобразително изкуство" и "Мода")
 • Практически онлайн изпит по музика

(за специалности "Педагогика на музикалното изкуство", "Изпълнителско изкуство - поп и джаз" и Електронни технологии в музиката")

 • Практически онлайн изпит по хореография

(за специалности "Българска народна хореография" и "Съвременна хореография")

 • Практически онлайн изпит за филмови и телевизионни изкуства
 • Практически онлайн изпит по актьорско майсторство

Конкурсните онлайн изпити ще се провеждат всеки работен петък /считано от 26 март 2021 г. до 11 юни 2021 г./ и всеки работен ден от 14 юни до 2 юли 2021 г.  след подаване на заявка за изпит в електронната система за онлайн регистрация https://ksk.swu.bg/WebClient/.

Достъпът до електронната система изисква задължителна регистрация чрез валидни лични данни и адрес на електронна поща, на който ще се изпращат съобщенията от университета.

След маркиране на конкретния изпит, системата автоматично изчислява дължимата такса и генерира платежно нареждане, с което се извършва плащането на таксата по банков път.

Таксата за явяване на един конкурсен изпит е 30.00 лв. Осчетоводяването на таксата става до 1 или 2 работни дни, след внасянето на сумата в банката.

Внесените такси за кандидатстване и явяване на кандидатстудентски изпит не се възстановяват. Кандидати, които не са се вписали успешно в платформата за провеждане на изпита, поради техническа причина, е възможно да бъдат пренасочени еднократно за следващата дата.

Можете да се явите повече от един път на конкурсен изпит, като при балообразуването се взема най-високият резултат от всички положени изпити.

Допълнителна информация можете да получите от понеделник до петък, от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч. на  телефони: 073 / 588 546 и 0886 / 700 885

Последна промяна: 2021-06-21