Основните класирания се извършват по следния график:

 • Първо класиране - на 7 юли 2021 г.
 • Второ класиране - на 15 юли 2021 г.

Регистрирането на новоприетите студенти в университета се извършва в следните срокове:

 • След първо класиране - от 8 юли до 14 юли 2021 г. включително.
 • След второ класиране - от 16 юли до 20 юли 2021 г. включително.

Работно време на комисиите по записване

 • От 08:00 ч. до 17:00 ч. в делничните дни.
 • От 09:00 ч. до 15:00 ч. в почивните дни.

Необходими документи:

 1. Документ за платена такса за първия семестър.
 2. Диплома за средно образование (оригинал).

Внимание:

 • Записалите се студенти автоматично участват в следващите класирания.
 • В случаите, когато студентът е приет на второ или следващите желания и е удовлетворен от специалността, по която е приет, следва да подаде декларация, че не желае да участва в следващи класирания.
 • Прекласираният на по-предно желание кандидат, при следващо класиране не подлежи на връщане в специалността, в която е бил приет в предходните класирания.
 • Неприетите кандидат-студенти автоматично участват в класиранията без подаване на допълнителни заявления.
 • Приетите кандидат-студенти, които не са спазили определените срокове за регистриране пред Техническата комисия, губят правото да се обучават.  Незаетите от тях места се попълват на следващото класиране.
 • Приет студент, прекласиран в друга специалност след първото или второто класиране, при окончателното записване във факултета заплаща изравнителна такса или му се възстановява разликата с вече заплатената такса.
 • На записал се при съответното класиране, но отказал се от обучение студент, се възстановяват 50% от заплатената семестриална такса.
 • След започване на учебната година, внесената семестриална такса не се възстановява.

 

Последна промяна: 2021-06-24