Магистърска програма

Информационни технологии при обучение в начална училищна възраст

Форма на обучение - задочна

Срок на обучение - 2 (два) семестъра

 1. Гюлсена Недим Имам
 2. Антонио Истилианов Живков
 3. Стоянка Иванова Василева
 4. Катерина Кирилова Пъхнева
 5. Теменужка Валериева Капитанска

 

Студентите заплащат семестриална такса в размер на 375.00 /триста седемдесет и пет лева/.

Магистърска програма

Информационни технологии при обучение в начална училищна възраст

Форма на обучение - редовно

Срок на обучение - 2 (два) семестъра

 

 1. Мария Стефанова Собахлъкова
 2. Мария Цанкова Пашова

 

Студентите заплащат семестриална такса в размер на 375.00 /триста седемдесет и пет лева/.

 

Магистърска програма

Информационни технологии при обучение в начална училищна възраст

Форма на обучение - задочно

Срок на обучение - 4 (четири) семестъра

 

 1. Елизабет Красимиров Симеонов
 2. Мария Николова Карамфилова
 3. Гергана Александрова Григайтис

 

Студентите заплащат семестриална такса в размер на 1029.00 /хиляда и двадесет и девет лева/.

Магистърска програма

Интеркултурно образование

Форма на обучение - задочна

Срок на обучение - 2 (два) семестъра

 1. Гергана Василева Минкова
  1. Катя Методиева Хаджийска
  2. Илиана Илиева Илиева

Студентите заплащат семестриална такса в размер на 375.00 /триста седемдесет и пет лева/.

 

Магистърска програма

Начална училищна педагогика - редовно обучение

Форма на обучение - редовно

Срок на обучение - 4 (четири) семестъра

 1. Анна Здравкова Станинска
 2. Ива Красимирова Стоянова
 3. Ася Стоянова Георгиева
 4. Ани Ясенова Стоичкова
 5. Ива Георгиева Иванова
 6. Вероника Христова Гиздова
 7. Десислава Пламенова Топузова
 8. Велина Валентинова Георгиева
 9. Вержиния Крумова Харалампиева
 10. Невсе Камбер Арнауд
 11. Фатме Сеферова Янузова
 12. Ралица Димитрова Николова
 13. Росица Симеонова Коцева
 14. Сане Мехмедова Кичукова
 15. Маруся Василева Михайлова
 16. Петя Стоянова Широканска
 17. Мехмед Талипов Аякски
 18. Маргарита Петрова Панова
 19. Гергана Костадинова Мадолева
 20. Никол Петрова Митрова
 21. Александра Павлова Васева
 22. Гергана Иванова Топузова

 

Студентите заплащат семестриална такса в размер на 1029.00 /хиляда и двадесет и девет лева/.

 

 

 

 

Магистърска програма

Начална училищна педагогика

Форма на обучение - задочно

Срок на обучение - 4 (четири) семестъра

 

 1. Ава Кязим Сантур
 2. Айше Салих Кунчова
 3. Амира Неджин Косин
 4. Ангел Василев Чилев
 5. Анета Кръстева Иванова
 6. Анжело Райков Паунов
 7. Анна Георгиева Кръстева
 8. Антонина Стефанова Корунчева
 9. Анелия Иванова Куситасева

10. Александра Александрова Крумова

11. Атеуше Реджепова Кунгьова

12. Атуше Хасанова Бостанджиева

13. Борислав Бейханов Карагозов

14. Ванеса Рускина Стонова

15. Ваня Веселинова Веселинова

16. Ваня Костадинова Божкова

17. Василена Сашкова Бенчева

18. Василка Методиева Масърлиева

19. Величка Василева Петрова

20. Величка Георгиева Сачкова

21. Величка Александрова Темелкова

22. Венцислава Ангелова Тошева

23. Верона Атанасова Григорова

24. Вероника Йорданова Янакиева

25. Весела Александрова Павлова-Кравайкова

26. Весела Стефанова Заркова

27. Веселина Василева Христова

28. Габриела Василева Попстоянова

29. Гергана Александрова Лесова

30. Гинка Георгиева Глушкова

31. Гюлтен Рушанов Зейнев

32. Дайана Павлова Тодорова

33. Дарина Стоянова Иванчева

34. Деница Василева Кехайова

35. Десислава Александрова Янкулова

36. Десислава Георгиева Калоянова

37. Десислава Здравкова Тешовска

38. Десислава Николаева Костова

39. Евгения Николаева Борисова

40. Евелина Михалова Орозова

41. Екатерина Кирилова Владимирова

42. Елена Атанасова Караиванова

43. Елена Димитрова Флорис

44. Елена Здравкова Палапуова

45. Елена Иванова Любомирова

46. Елена Илийчова Лозанова

47. Елизабета Георгиева Радославова

48. Елица Гълъбова Шайкова

49. Емине Хосанова Шкодрова

50. Зейнеп Амидова Адемова

51. Зейнеп Исмаил Заим

52. Зорница Емилова Найденова

53. Зорница Даринова Иванова - Бояджиева

54. Ивелина Данаилова Субева

55. Илвие Ибрашимова Мейзинева

56. Илияна Христова Захариева

57. Ина Емилова Сотирова

58. Йолита Юлиянова Спасова

59. Йорданка Борисова Кунчева

60. Йорданка Иванова Драмалиева

61. Ирена Руменова Атанасова

62. Камелия Андрианова Захаринова

63. Катерина Кирилова Адамова

64. Красимира Георгиева Тодорова

65. Кристина Кирилова Иванова

66. Кристина Кирилова Пороманска

67. Людмила Георгиева Стойнева

68. Люси Пламенова Кирилова

69. Мария Богомилова Христова

70. Мария Ярославова Алексова

71. Милена Кирилова Райчева

72. Миглена Вихайлова Марзова

73. Мария Тодорова Дзиврапанова

74. Нанси Петрова Иванова

75. Николета Кирилова Станкова

76. Павлина Станимирова Стоилова

77. Патрисия Петрова Найденова

78. Петранка Димитрова Димитрова

79. Петя Илиева Тарева

80. Полина Георгиева Георгиева

81. Райна Димитрова Димитрова

82. Райна Кръстева Шаркова

83. Ралица Лазарова Медникарова

84. Ралица Димитрова Николова

85. Рафие Феим Арнаутска

86. Росица Иванова Прешелкова

87. Росица Раденова Атанасова

88. Руби Ибраим Молла

89. Рукие Мусова Кунгова

90. Сааре Юсуф Джин

91. Светослава Иванова Иванова

92. Севда Здравкова Мицева

93. Севда Юлиева Кисьова

94. Силвия Любенова Ковачева

95. Славея Йорданова Янева

96. Соня Николова Маринова

97. Станистлава Иванова Сотирова

98. Стела Любомирова Юрукова - Андреева

99. София Евтимова Станоева

 1. София Христова Димитрова
 2. Стефка Кирилова Вълчева
 3. Таня Илиева Станкова
 4. Тинка Георгиева Глушкова
 5. Филка Ангелова Матинова
 6. Христина Димитрова Нешева
 7. Цветелина Димитрова Владимирова-Киролава
 8. Юлияна Юриева Иванова
 9. Юлия Христова Николова

 

 

Студентите заплащат семестриална такса в размер на 1029.00 /хиляда и двадесет и девет лева/.

 

Магистърска програма

Образователен мениджмънт

Форма на обучение - редовна

Срок на обучение - 2 (два) семестъра

 1. Фатима Исмаил Йълдъс
 2. Радмила Емилова Рангелова
 3. Илина Йорданова Илиева
 4. Атанас Стоянов Атанасов
 5. Ренета Пламенова Стефанова
 6. Евелина Емилов Венков
 7. Николай Иванов Дерменджиев
 8. Кристина Маринова Крумова
 9. Мая Ивова Начева
 10. Ирина Златкова Косакова

 

Студентите заплащат семестриална такса в размер на 360.00 /триста и шейсет лева/

 

Магистърска програма

 

Образователен мениджмънт

Форма на обучение - дистанционна

Срок на обучение - 2 (два) семестъра

 

 1. Виктория Йорданова Величкова
 2. Гергана Стоянова Павлова
 3. Беатрис Наскова Порданова
 4. Иванела Стоянова Аначкова-Георгиева
 5. Гергана Наскова Хайдар
 6. Милена Христова Димитрова
 7. Анита Валентинова Гергова
 8. Ангелина Красимирова Рашкова - Иванова
 9. Евелина Иванова Мартинова
 10. Елена Славчева Първанова

 

Студентите заплащат семестриална такса в размер на 360.00 /триста и шейсет лева/.

 

Магистърска програма

Образователен мениджмънт

Форма на обучение - задочно

Срок на обучение - 2 (два) семестъра

 1. Габриела Иванова Пенева
 2. Полина Божидарова Божинова
 3. Нурие Садък Баки
 4. Снежана Георгиева Динкова
 5. Костадин Лазаров Джигошев
 6. Павлина Иванова Змиярова
 7. Михаела Бориславова Кирилова
 8. Сузана Илиева Айрушева
 9. Любомира Иванова Шопова

10. Катя Емилова Симеонова

11. Атанаска Иванова Бухлова

12. Йорданка Георгиева Дукова

13. Мария Ивова Михайлова

14. Гергана Иванова Димитрова

15. Селве Феимова Соленкова

16. Станислава Ивова Бобева

17. Кристина Викторова Стоянова

18. Даниела Василева Белчева

19. Ивета Василева Иванова

20. Валентина Росенова Адамова

Студентите заплащат семестриална такса в размер на 992.00 /деветстотин  деветдесет и два лева/.

 

Магистърска програма

Предучилищна педагогика

Форма на обучение - задочно

Срок на обучение - 4 (четири) семестъра

 

 1. Ава Мехмедова Шольова
 2. Аделина Димчова Филипова
 3. Ангелина Иванова Раева
 4. Ани  Николаева Георгиева
 5. Ани Георгиева Сичева
 6. Анна - Мария Илианава Нешкова
 7. Антоанета Красимирова Пенева
 8. Антония Христова Пашалиева
 9. Анита Юлиянова Ангелова
 10. Анелия Юлиянова Ангелова
 11. Атие Юксел Пендева
 12. Блага Славчова Чукова
 13. Благослава Александрова Панов
 14. Вахиде Мехмед Кьорова
 15. Венета Стоянова Кандиларова
 16. Веска Иванова Пейчева
 17. Вилма Евтимова Кейбашиева
 18. Габриела Георгиева Георгиева
 19. Галина Емилова Борисова
 20. Галина Юриева Попова
 21. Галя Свиленова Пиринлиева
 22. Гергана Василева Костадинова
 23. Гергана Димитрова Златкова
 24. Гергана Томова Данкова
 25. Даря Милчева Иванов а
 26. Десислава Александрова Христова
 27. Детелина Валентинова Велкова - Стоева
 28. Джемиле Ахменода Реджепова
 29. Джулия Вайдикова Страиджева
 30. Диана Милкова Рамаданова
 31. Евгения Иванова Чакърова
 32. Елена Димитрова Коджебашева
 33. Елизабета  Иванова Велева
 34. Елизабета Станкова Александрова
 35. Елис Красимирова Мемиева
 36. Елка Димитрова Каралтицева
 37. Емона Георгиева Манджукова
 38. Зейнепа Мистанова Узунова
 39. Зикре Муса Бабичка
 40. Зорница Василева Петрова
 41. Инес Ивова Ангелова
 42. Йорданка Валериева Илиева
 43. Катя Василева Велева
 44. Катя Костадинова Граматикова
 45. Кристина Бориславова Радовска
 46. Лия  ЗдравковаТачева
 47. Лора Руменова Сачонска
 48. Любка Русинова Спасова
 49. Любомира Пламенова Донева
 50. Марина Маринова Евтимова
 51. Мария Любенова Димитрова
 52. Мария Георгиева Кирилова
 53. Мелиска Юсуфова Мерчева
 54. Милена Руменова Минкова
 55. Мирослава Василева Канджикова
 56. Моника Илиянова Жаблянова
 57. Муса Муса Молла
 58. Натали Любомирова Кенанова-Новачкова
 59. Наталия Цветанова Вутова
 60. Надя Енчова Китанова
 61. Нели Ненкова Терзийска
 62. Петя Георгиева Мишева
 63. Райна Костадинова Асева
 64. Райна Христова Стаменова
 65. Румяна Илиева Крълева
 66. Силвия Красимирова Илиева
 67. Славейка Василева Балабанова
 68. Славейка Иванова Додова
 69. Стела Емилова Танчева
 70. Стефка Димитрова Димова
 71. Стефка Димитрова Димова - Гонина
 72. Таня Георгиева Стоилова
 73. Таня Стойкова Георгиева
 74. Теодора Серафимова Димитрова
 75. Фатме Касъм Юмер
 76. Филисия Димитрова Гецова

 

 

Студентите заплащат семестриална такса в размер на 1029.00 /хиляда и двадесет и девет лева/.

Магистърска програма

Предучилищна педагогика

Форма на обучение - редовно

Срок на обучение - 4 (четири) семестъра

 1. Адриана Красимирова Ставрева
 2. Александрина Кирилова Александрова
 3. Айше Юсуф Шабу
 4. Ани Евгениева Коемджиева - Костадинова
 5. Ваня Томова Джуралова
 6. Верка Георгиева Младенова
 7. Вероника Андреева Виденова
 8. Веселина Емилова Методиева
 9. Венета Илиева Маламова
 10. Гергана Спасова Симеонова
 11. Десислава Бойкова Анакиева
 12. Емилета Антова Николова
 13. Жанет  Любенова Тешовска
 14. Ива Иванова Манова
 15. Ива Георгиева Стоименова
 16. Йоана Борисова Вергилова
 17. Костадинка Николова Моллова
 18. Мария Христова Вукова
 19. Мая Петрова Маркова
 20. Николая Николаева Ангелакова
 21. Надежда Иванова Бойчева
 22. Невсе Юмер Бекташ
 23. Полина Димитрова Пейчинова
 24. Полина Стефанова Георгиева - Генова
 25. Радостина Георгиева Коцакова
 26. Соня Георгиева Стефанова
 27. Светла Кирилова Стойчева
 28. Симона Валериева Илиева
 29. Стойка Иванова Младенова
 30. Станислава Христова Фирова

 

Студентите заплащат семестриална такса в размер на 1029.00 /хиляда и двадесет и девет лева/.

 

Магистърска програма

Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение

Форма на обучение - задочно

Срок на обучение - 2 (два) семестъра

 

 1. Наталия Ангелова Стоичкова
 2. Албена Василева Минкова - Никова
 3. Ивелин Амишева Гущераклиева
 4. Росица Иванова Ангелова
 5. Биляна Веселина Иванова
 6. Розалия Николаева Жегова
 7. Зорница Стоилова Стоева
 8. Диана Ивайлова Христоскова

 

Студентите заплащат семестриална такса в размер на 375.00 /триста седемдесет и пет лева лева/.

 

Магистърска програма

Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение

Форма на обучение - редовно

Срок на обучение - 2 (два) семестъра

 

 1. Златка Атанасова Петкова
 2. Виктория Илиянова Чернева
 3. Денислава Павлова Стаменова
 4. Росица Богданова Асенова
 5. Фатиме Реджеп Ходжова
 6. Мирела Петрова Маринова
 7. Първолетка Божидарова Терзийска
 8. Елена Василева Керефейна
 9. Ива Благовестова Костова
 10. Виктория Пламенова Струмина
 11. Камелия Петрозарова Николова
 12. Магдалена Валентинова Стоянова
 13. Гергана Андонова Праскова
 14. Марияна Ангелова Никова
 15. Даниела Кирилова Юзунска
 16. Вероника Владимирова Лечова
 17. Виктория Славчова Попова
 18. Йорданка Николова Митова
 19. Катерина Славчова Николова
 20. Исма Орхан Менс
 21. Димитрина Атанасова Игона
 22. Стефания Стефанова Атанасова

Студентите заплащат семестриална такса в размер на 375.00 /триста седемдесет и пет лева лева/.

Магистърска програма

Предучилищна и начална училищна педагогика

Форма на обучение - задочна

Срок на обучение - 2 (два) семестъра

 

 1. Валя Георгиева Каракостова - Илчева
 2. Николина Милкова Петрова
 3. Илина Здравкова Костадинова
 4. Силвия Яворова Александрова
 5. Биляна Иванова Джунанова
 6. Кристина Владимирова Ясникова
 7. Спаска Славчова Граданска
 8. Кристин Константинова Ибришимова
 9. Кристина Атанасова Стоименова - Пешникова
 10. Диана Борисова Попова
 11. Нина Димитрова Костадинова
 12. Данче Джевдет Паруш
 13. Фатие Ферадова Абдикова
 14. Теодора Кръстева Костова
 15. Айсел Милкова Дурльова
 16. Фикра Фикрет Калфа
 17. Мария Георгиева Тъпанчова
 18. Петя Димитрова Йорданова

Студентите заплащат семестриална такса в размер на 375.00 /триста седемдесет и пет лева/.

 

Магистърска програма

Предучилищна и начална училищна педагогика

Форма на обучение - редовна

Срок на обучение - 2 (два) семестъра

 

 1. Нурие Абди Хахньова
 2. Невсе Джамал Иниз
 3. Лилия Емилова Цветкова
 4. Милена Илиева Маркова - Мисарокова
 5. Любослава Георгиева Трочкова
 6. Стойка Георгиева Владимирова
 7. Симона Атанасова
 8. Величка Шибилова Костадинова
 9. Виктория Костадинова Боринарова

10. Надежда Андонова Малчева - Златкова

11. Здравка Христова Шаламанова

12. Айша Мохамед Бухова

13. Венета Костадинова Кирева

 

Студентите заплащат семестриална такса в размер на 375.00 /триста седемдесет и пет лева/.

 

 

Магистърска програма

Предучилищна и начална училищна педагогика

Форма на обучение - задочна

Срок на обучение - 2 (два) семестъра

 1. Мануела Костадинова Гавазова

Студентите заплащат семестриална такса в размер на 1029.00 /хиляда и двадесет и девет лева/.

Магистърска програма

Специална педагогика

Форма на обучение - редовно

Срок на обучение - 2 (два) семестъра

 

 1. Лидия Вергилова Фиркова
 2. Радостина Йорданова Стефанова
 3. Адрияна Юлиянова Качамачкова
 4. Елица Бойкова Манолева
 5. Исин Емилов Милев
 6. Ивелина Венциславова Михайлова
 7. Ваня Симеонова Узунова
 8. Анастасия Аратин Дерижан - Миткова
 9. Зорница Тодорова Драганова
 10. Христина Атанасова Цветанова
 11. Светлана Стоилова Борисова

 

Студентите заплащат семестриална такса в размер на 375.00 /триста седемдесет и пет лева лева/.

Магистърска програма

Специална педагогика

Форма на обучение - задочно

Срок на обучение - 2 (два) семестъра

 

 

 1. Михаела Димитрова Стаменова
 2. Гергана Янева Стойчева
 3. Илияна Георгиева Иванова
 4. Мирсада Ибрахима Кеседжи
 5. Елена Петрова Гърменова
 6. Анелия Иванова Рангелова
 7. Живка Димитрова Дончева
 8. Моника Иванова Кирова
 9. Шерифе Мустафа Сирачка
 10. Румяна Вълчкова Найденова
 11. Димитрина Стефанова Секулова

 

Студентите заплащат семестриална такса в размер на 375.00 /триста седемдесет и пет лева лева/.

Магистърска програма

Специална педагогика

Форма на обучение - задочно

Срок на обучение - 2 (два) семестъра

 

 

 1. Кристина Димитрова Андонова
 2. Димитрина Димитрова Секулова
 3. Гюлбие Бейлюлова Камбурова
 4. Кристина Димитрова Андонова

Студентите заплащат семестриална такса в размер на 1029.00 /хиляда и двадесет и девет лева/.

 

 

 

 

Магистърска програма

Специална педагогика

Форма на обучение - редовно

Срок на обучение - 4 (четири) семестъра

 

 1. Варвара Константинос Папарпулу
 2. Елени Георгиос Гусгориоти

Студентите заплащат семестриална такса в размер на 1029.00 /хиляда и двадесет и девет лева/.

Магистърска програма

Социално-педагогическа превенция и консултиране

Форма на обучение - задочно

Срок на обучение - 2 (два) семестъра

 

 

 1. 1. Ния Захариева Зашева
 2. 2. Радка Олегова Костадинова
 3. 3. Вили Веселинова Кръстева
 4. 4. Габриела Георгиева Кузманова
 5. 5. Елизабет Стефанова Андреева

 

Студентите заплащат семестриална такса в размер на 375.00 /триста седемдесет и пет лева лева/.

Магистърска програма

Педагогика за надарени деца

Форма на обучение - задочно

Срок на обучение - 4 (четири) семестъра

 

 1. Александра Панталеева Янева
 2. Екатерина Ангелова Ангелова
 3. Симона Николаева Шопова - Иванова

 

Студентите заплащат семестриална такса в размер на 1029.00 /хиляда и двадесет и девет лева/.

Магистърска програма

Педагогика за надарени деца

Форма на обучение - задочна

Срок на обучение - 2 (два) семестъра

1. Йорданка Страхилова Дерлокова

 

Студентите заплащат семестриална такса в размер на 375.00 /триста седемдесет и пет лева/.

 

Магистърска програма

Физическо възпитание и спорт за изявени деца и ученици

Форма на обучение - редовна

Срок на обучение - 2 (два) семестъра

 1. Венелин Павлов Иванов
 2. Карим Мустафов Чаушов
 3. Златко Христов Богоев
 4. Райхан Хамдиев Киселов
 5. Исус Стилиянов Маринов
 6. Петър Николов Найденов
 7. Кирил Венциславов Китанов
 8. Венцислав Божидаров Бенгьозов
 9. Цветин Христов Христов

10.  Любомир Петров Георгиев

11.  Иван Георгиев Макриев

12.  Иван Спасов Назарков

13.  Георги Пламенов Болгурски

14.  Манчо Орлинов Машев

15.  Петър Антонов Янкулски

16.  Ангел Георгиев Тънов

17.  Бисер Орлинов Влайков

 

Студентът заплаща семестриална такса в размер на 375.00 /триста седемдесет и пет лева/

Магистърска програма

Физическо възпитание и спорт за изявени деца и ученици

 

 1. Иван Раднев Бутраков
 2. Николай Костадинов Мицекулев

 

Студентите   следва да заплащат семестриална такса, както следва:        

-          За първи и втори семестър уч. 2021/2022 год. такса в размер на 375.00 /триста седемдесет и пет лева/.

-          За трети и четвърти семестър уч. 2022/2023 год. такса в размер на 980.00 /деветстотин и осемдесет / лв.

 

Магистърска програма

Физическо възпитание и спорт за изявени деца и ученици

Форма на обучение - редовна

Срок на обучение - 4 (четири) семестъра

 

 1. Владимир Славчев Илиев
 2. Мустафа Ибрахим Осенски
 3. Цветомир Димчев Цачев

 

Студентите заплащат семестриална такса в размер на 980.00 /деветстотин и осемдесет лева/

 

Срок за записване: от 13 октомври 2021 г. до 18 октомври 2021 г. (само в делнични дни)

Записването се извършва в канцеларията на Учебен отдел ( за магистърска програма Специална педагогика, Образователен мениджмънт, Педагогика за надарени деца, Социално-педагогическа превенция и консултиране - стая 424, за останалите магистърски програми стая 513).

 

Документи за записване:

 1. Комплект документи за записване на нови студенти: студентска книжка, лична карта, именник, декларация за здравно осигуряване (закупува се от университетската книжарница).
 2. Квитанция за платена семестриална такса.
 3. Снимки - формат ¾ - 4 бр.
 4. Документ за самоличност, който след проверка от длъжностното лице се връща на студента.
 5. Копие на дипломата за средно образование.

 

Забележка: Новоприетите студенти, незаписали се в определените срокове, губят правата си.

Последна промяна: 2021-10-11