Класиране на магистри за зимен семестър на учебната 2021/2022 год.

I. П.Н 2.3. Философия

Магистърска програма Философия

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

1. Десислав Венциславов Стоичков

2. Албена Симеонова Илиева

3.Маргарита Стефанова Матрачийска

Семестриална такса: 390.00 лева.(държавна поръчка по РМС 437/02.06.2021 г.)

Магистърска програма Философия и психоанализа

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

1.Анна Тодорова Джельова

Семестриална такса: 390.00 лева.(държавна поръчка по РМС 437/02.06.2021 г.)

Магистърска програма Практическа философия

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

1.Лили Венциславова Димитрова

Семестриална такса: 390.00 лева.(държавна поръчка по РМС 437/02.06.2021 г.)

Магистърска програма Философия и психоанализа

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

1.Илиана Тодорова Йорданова

Семестриална такса: 1118.00 лева.( платено обучение по чл.9, ал.3, т.6, буква "б" от ЗВО по РМС №437/02.06.2021 г.)

Магистърска програма Практическа философия

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: редовна

1.Силвия Георгиева Корчева

Семестриална такса: 1118.00 лева.(платено обучение по чл.9, ал.3, т.6, буква "б" от ЗВО по РМС №437/02.06.2021 г.)

II. ПН 3.1. Социология, антропология и науки за културата

Магистърска програма Социологически изследвания и политически маркетинг,

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

1. Александър Орлинов Маркова

2. Лъчезар Георгиев Гергов

Семестриална такса: 950.00 лева.(платено обучение по чл.9, ал.3, т.6, буква "б" от ЗВО по РМС №437/02.06.2021 г.)

  1. III. ПН 3.2. Психология

Магистърска програма Училищна психология

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: редовно

1. Десислава Валентинова Тодорова

2. Живка Стоянова Цветкова

3. Десислава Георгиева Ламбрева

4. Ива Стефанова Иванова

5. Елена Атанасова Караиванова

6. Радослава Георгиева Дацова

7. Нели Йорданова Лозанова

8. Росица Асенова Янева

9. Снежана Михаилова Праматарова

10. Фроса Константинова Галовска

11. Надежда Стоянова Маринова

12. Мая Иванова Начева

13. Тина Илианава Кълбова

14. Марина Петрова Ангова

15. Катерина Славчова Николова

16. Светослава Иванова Иванова

 

Семестриална такса: 1189.00 лева.(платено обучение по чл.9, ал.3, т.6, буква "б" от ЗВО по РМС №437/02.06.2021 г.)

Магистърска програма Психология на управлението

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: редовна

1. Дайана Павлова Тодорова

2. Радостина Тодорова Асенова

 

Семестриална такса: 1189.00 лева.(платено обучение по чл.9, ал.3, т.6, буква "б" от ЗВО по РМС №437/02.06.2021 г.)

Магистърска програма по Криминална психология

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: редовна

1. Мария Петровска

2. Петя Мирославова Пешина

3. Христина Цветанова Стефанова

4. Таня Стоянова Таушанова

5. Цветелина Димитрова Владимирова- Кирилова

6. Христо Татянов Христов

7. Валери Емилов Василев

8. Васко Първанов Драгомиров

 

Семестриална такса: 1189.00 лева.(платено обучение по чл.9, ал.3, т.6, буква "б" от ЗВО по РМС №437/02.06.2021 г.)

Специалност Психология, Магистърска програма по Юридическа психология

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: редовна

1. Правда Пламенова Лилова - Трайкова

2. Ваня Павлова Министерска

3. Веска Костадинова Костадинава

4. Кристина Иванова Иванова

 

Семестриална такса: 1189.00 лева.(платено обучение по чл.9, ал.3, т.6, буква "б" от ЗВО по РМС №437/02.06.2021 г.)

Специалност Психология, Магистърска програма по Клинична психология

Срок на обучение: 5 семестъра

Форма на обучение: редовна

1. Радостина Миткова Митова-Желева

2. Рада Димитрова Сивриева

3. Димитър Георгиев Божилов

4. Венцислав Наков Наков

5. Теодора Петрова Грънчарова

6. Силвия Василева Свиленова

7. Надежда Буенова Саркисян

8. Ивалина Цветанова Бърдарска

9. Петя Костадинова Маноилова

10. Илияна Колева Христова

11. Димитрина Петрова Николова

12. Наташа Стоянова Груева

13. Силвана Красимирова Башлиева

14. Виктория Любенова Иванова

15. Анета Георгиева Тренчева

16. Кристина Василева Филипова

17. Мая Велева Велева

18. Миглена Георгиева Стефанова

19. Христина Цанкова Ангелова

20. Петър Радоев Димков

 

Семестриална такса: 1189.00 лева.(платено обучение по чл.9, ал.3, т.6, буква "б" от ЗВО по РМС №437/02.06.2021 г.)

Магистърска програма Криминална психология

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

1. Николай Димов Димов

2. Даниела Василева Герасимова

3. Полина Пламенова Василева

4. Мариана Светославова Котева

5. Даниела Адрианова Анева

6. Иван Цветков Цветков

7. Александър Александров Александров

 

Семестриална такса: 1189.00 лева.(платено обучение по чл.9, ал.3, т.6, буква "б" от ЗВО по РМС №437/02.06.2021 г.)

Магистърска програма по Юридическа психология

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

1. Сандрина Николаева Владимирова

2. Людмила Костадинова Костадинова

 

Семестриална такса: 1189.00 лева.(платено обучение по чл.9, ал.3, т.6, буква "б" от ЗВО по РМС №437/02.06.2021 г.)

Магистърска програма по Училищна психология

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

1. Свилена Стоянова Благоева

2. Антонина Атанасова Иванова

3. Мария Иванова Загорчина

 

Семестриална такса: 1189.00 лева.(платено обучение по чл.9, ал.3, т.6, буква "б" от ЗВО по РМС №437/02.06.2021 г.)

Магистърска програма по Психология на управлението

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

1. Симона Чавдарова Томанова

2. Александра Александрова Стойкова

Семестриална такса: 1189.00 лева.(платено обучение по чл.9, ал.3, т.6, буква "б" от ЗВО по РМС №437/02.06.2021 г.)

Магистърска програма по Клинична психология

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

1. Павел Емилов Павлов

2. Снежана Любомирова Лазарова

3. Християна Иванова Джумаданова

4. Емануил Цветанов Найденов

5. Рая Кирилова Здравкова

6. Емил Бонев Бонев

7. Катя Ангелова Щерянова

8. Ева- Мария Николаева Стоянова

9. Радина Тошкова Иванова

10. Цветелина Валериева Димитрова

11. Биляна Александрова Радева

12. Кети Димитрова Вандова

 

Семестриална такса: 1189.00 лева.(платено обучение по чл.9, ал.3, т.6, буква "б" от ЗВО по РМС №437/02.06.2021 г.)

Срок за записване в учебен отдел/стая 497, УК-1/, инспектор Силвия Тодорова:

от 7 октомври 2021 г. до 12 октомври 2021 г. (само в делнични дни)

Документи за записване:

  1. Комплект документи за записване на нови студенти: студентска книжка, лична карта, именник, декларация за здравно осигуряване (закупува се от университетската книжарница).
  2. Квитанция за платена семестриална такса.
  3. Снимки - формат ¾ - 4 бр.
  4. Документ за самоличност, който след проверка от длъжностното лице се връща на студента.
  5. Копие на дипломата за средно образование.
  6. Оригинал на диплома за висше образование. След проверка, оригиналът на дипломата за висше образование се връща.

Забележка: Новоприетите студенти, незаписали се в определените срокове, губят правата си.

Последна промяна: 2021-09-29