Относителната влажност показва на колко процента въздухът е наситен с влага - тоест, до каква степен наличната във въздуха влага е способна да го насити. При 100% относителна влажност наличната във въздуха водна пара започва да кондензира във вид на облаци и мъгла.

За повечето месеци от годината влажността на вр. Вихрен е значителна (табл. 1), и причина за това са ниските температури (колкото по-студен е въздухът, толкова по-малко водна пара може да поеме в себе си преди да се насити). Като най-влажен се очертава пролетно-летният  период  (от март до юни),  когато  над  страната  ни  нахлуват  влажни  и

Таблица 1. Средномесечни стойности на относителната влажност, измерени в метеорологичния пункт на вр. Вихрен

Година

Месец

Год.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

84

 

2015

79

91

94

98

88

92

79

87

78

74

61

44

74

2016

91

86

96

77

98

86

86

90

86

82

81

66

85

2017

90

85

96

94

96

90

82

73

83

76

91

94

88

2018

68

96

99

88

95

95

91

86

53

 

 

 

неустойчиви въздушни маси, и когато е максимумът на мъглите във високата планина. Минимумът се очертава през зимата, а в последните години през лятно-есенния период. Зимният минимум може до известна степен да се обясни с наблюдаващите се по време на антициклон инверсионни обстановки, при които приземният въздух в околните долини и котловини изстине твърде много. Тогава се образува устойчиво наслояване на въздуха (със студената тежка маса най-отдолу), и във високата планина почти липсва изпарение. Показателен е фактът, че отбелязаните зимни минимуми на относителната влажност са в месеци, в които в цялата страна е валяло съвсем малко, тоест, преобладавала е антициклонална, а не циклонална обстановка. Обратно, когато над Пирин въздействат характерните за студеното полугодие средиземноморски циклони, и валежите са значителни (показателни са данните от Мусала и Сандански, тъй като на вр. Вихрен не се измерват валежи), тогава са отбелязани средни стойности на отностителната влажност над 90%.

Лятно-есенният минимум в последните години се дължи на дългите безвалежни периоди при антициклонална обстановка, които бяха наблюдавани в последните години (през 2018 г.например той продължи от м. август до средата на м. ноември).

В някои измервания стойността на относителната влажност е твърде ниска, което навежда на мисълта за инструментална грешка. Друга възможност е сензорът на датчика да се изсушава от силните ветрове.

Последна промяна: 2018-12-14