Температурата на въздуха се измерва чрез датчик-сензор EASYLOG 80CL на немската фирма Greisinger. Датчикът се намира в защитна кутия (клетка) на 2 м над земята.

temp1

 

Датчик за измерване на температурата на въздуха на вр. Вихрен

 

Средната температура на въздуха за периода 23.X.2014 г. - 11.X.2018 г. е -1,4°C. Средномесечните температури (таблица 1) показват колебания между -12,4°С (януари 2017 г.) и +8,2°С (юли 2015 г.).

Таблица 1. Средномесечни температури на въздуха, измерени в метеорологичния пункт на вр. Вихрен

Година

Месец

Год.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-3,8

-6,7

 

2015

-9,3

-10,8

-8,0

-4,4

1,5

3,3

8,2

6,8

6,2

0,7

-0,9

-4,1

-0,9

2016

-9,6

-5,2

-7,7

-0,8

-1,3

5,5

7,1

6,1

2,6

-0,8

-4,2

-10,5

-1,6

2017

-12,4

-7,1

-5,9

-5,3

-0,6

5,1

7,3

7,5

3,2

-1,2

-5,1

-8,6

-1,9

2018

-6,9

-8,9

-6,3

-0,6

1,2

3,7

5,9

5,8

3,0

 

 

 

 

Средната годишна температура по години намалява от 2015 към 2017 г. Това не бива да се приема като израз на някаква тенденция, тъй като периодът на наблюдение е много кратък. По-скоро наблюдаваната картина изразява краткосрочните колебания на климата.

Минимумът в годишния ход е наблюдаван през различни месеци - декември, януари, февруари. Максимумът е през юли-август. Годишната температурна амплитуда е била най-голяма през 2017 г.: 19,9°С, и най-малка през 2018 г.: 14,8°С.  Средномесечните стойности, осреднени за целия период, дават представа за общия характер на сезонно изменение на температурата (фигура 1.).

temp2

Фигура 1. Средномесечни температури на вр. Вихрен - осреднени

Практически годината може да се раздели на две приблизително равни части: студено полугодие (от ноември до април) с отрицателни средномесечни температури, и топло полугодие (от май до октомври) с положителни температури.

Среднодневният максимум на температурата е отбелязан на 1 юли 2017 г.: +14,1°С, а минимумът, -21,8°С, е бил на 9 януари 2017 г.

temp3

Фигура 2. Типичен летен ход на температурата на въздуха на вр. Вихрен

По отношение на абсолютните стойности на измерената температура на въздуха максимумът от +17,5°С е отбелязан на 30 юни 2017 г. в 16:30 часа, а минимумът, -24,0°С, е бил на 9 януари 2017 г. в периода 18:30 - 19:30 часа.

Денонощният ход на температурата на въздуха на вр. Вихрен е добре изразен. При липса на атмосферни смущения амплитудата е около 3 - 5°С, най-често около 4°С, с добре изразен мимимум рано сутрин (5-6 ч) и максимум към 16-17 ч (фиг. 2).

През зимните месеци в условията на спокойно време (антициклонална обстановка) също се наблюдава добре изразен денонощен ход на температурата, който в случаите на "сух студ" може да има амплитуди 7-8 и дори 10°С в течение на едно денонощие. Както през лятото, така и през зимата се наблюдава нахлуване на вълни от студен въздух, които разрушават денонощния ход и понижават температурите. Един пример може да се види на фигура 3. На 6 януари 2017 г. нахлува студен въздух, който прави така, че температурата да се понижава през целия ден, като това понижение достига 11°С (от -8 до -17°С). През следващите дни нахлуването спира и денонощният ход се възстановява. На 9 януари в сутрешните часове се наблюдава обичайният минимум на температурата, и с изгряването на Слънцето тя започва да се повишава. Към 12 часа на обяд обаче затоплянето е прекъснато рязко от нова хладна вълна, която понижава температурата до рекордните -24°С, които са отбелязани привечер, а не през нощта. В следващите дни се наблюдава нормализиране на обстановката и известно затопляне, при което денонощният ход отново се появява.

temp4

Фигура 3. Обстановка на нахлуване на хладен въздух през зимата на 2017 г., при която е отбелязан абсолютният минимум на температурата на въздуха за периода на наблюдение.

Последна промяна: 2018-12-14