Измерването на този показател започна от юни 2018 г., когато беше монтиран новият четириканален датчик EASYLOG 80 CL. За изтеклия летен период стойностите на атмосферното налягане са между 705 и 723 hPa (фиг.  1). Очертава се цикличност в промените на налягането с дължина 7-10 дни, които отразяват регионалните промени на баричната обстановка над югозападна България. От края на м. юли стойностите са предимно високи, показващи антициклонално състояние на атмосферата с леки смущения. На фона на по-големите цикли личат денонощни колебания на налягането в размер на 1 - 2 hPa, свързани с денонощния ход на температурата.

Pressure1

Фигура 1. Атмосферно налягане на вр. Вихрен за периода 24.06 - 11.10. 2018 г.

Последна промяна: 2018-12-14