Югозападният университет "Неофит Рилски" започва съществуването си като филиал на Софийския университет "Св. Климент Охридски" през 1975 год. През 1983 год. се обособява като самостоятелен Висш педагогически институт. С решение на Народното събрание на Република България през 1995 год. се преименува в Югозападен университет. Получава името на големия просветител Неофит Рилски, създателят на българското светско училище.

Последна промяна: 2012-11-28