Информация за чуждестранните студенти

*Студентските общежития не могат да бъдат ползвани от студентите, пристигащи в България от други страни, които подлежат на 10-дневна карантина.

Телефон за информация - 0887 490 746; 0888 848 008

 

Всички студенти от първи до пети курс, които са подали документи за студентските общежития на ЮЗУ "Неофит Рилски" за учебната 2021/2022 г. са одобрени.

Студентите, обучаващи се в ОКС "Бакалавър", пропуснали да кандидатстват в определените срокове, приетите в рамките на допълнителния прием студенти и студентите в ОКС "Магистър", ще могат да кандидатстват за студентските общежития от 7 до 15 октомври 2021 г.

Информация за получаване на настанителни заповеди и настаняване  на студентите в студентските общежития на Югозападния университет "Неофит Рилски" за учебната 2021/2022 година

Студентите от първи курс ще получават заповеди за настаняване от 23 септември до 8 октомври 2021 г., а студентите от втори до пети курс - от 27 септември до 8 октомври 2021 г.

Важно!

На 25 и 26 септември 2021 г. /събота и неделя/ няма да бъдат издавани настанителни заповеди и няма да се извършва настаняване на студенти в общежитията.

За получаване на настанителна заповед в стая 114А е необходимо студентите да представят уверение от Учебен отдел за записана 2021/2022 учебна година (уверението се закупува от книжарницата в Първи учебен корпус). Студентите от първи курс е необходимо първо да се запишат в Учебния отдел на факултета, в който са приети и след това да получат настанителна заповед в стая 114А (Първи учебен корпус).

Студентите представят в студентските общежития

  1. 1. Заповед за настаняване - получена от комисията в стая 114А
  2. 2. Квитанция за платен наем. Студентите заплащат по банков път първата вноска за наем за месеца, в който се настаняват /октомври 2021 г./ и два месечни наема, които се примат за наеми за последните два месеца от срока на настанителната заповед /май и юни месец 2022 г./:

Студентско общежитие № 1

  • месечен наем за стая с три легла - 45 лв.
  • месечен наем за стая с две легла - 68 лв.
  • месечен наем за стая за семейни студенти /на легло/ - 50 лв.

Студентско общежитие № 2

  • месечен наем за стая с три легла - 45 лв.
  • месечен наем за стая с две легла - 72 лв.
  • месечен наем за стая за семейни студенти /на легло/ - 50 лв.

3. Квитанция за платен депозит общи части - 15 лв.

4. Квитанция за платен депозит стая (депозит стая СО №1 - 100 лв.; депозит стая СО №2 - 100 лв.).

5. Копие от лична карта.

6. Снимки - 2 броя (паспортни снимки).

7. Адресна регистрация (адресната карта се издава от Община Благоевград).

8. Официален документ за открита банкова сметка /IBAN/.

9. Спално бельо.

Забележка:  Настанителната заповед за студентско общежитие е валидна до 3 дни от издаването й.

Студентите, обучаващи се по образователно-квалификационна степен "Магистър", могат да кандидатстват за студентските общежития от 07.10.2021 г. до 15.10.2021 г.

 

Молим Ви да спазвате посочения график!

Работно време на Комисията по социално-битови въпроси

от 09.00 ч. до 12.00 ч.

от 13.00 ч. до 16.00 ч.

Последна промяна: 2021-09-21