Катедра "Математика"

Ръководител: доц. д-р Илинка Димитрова

УК 1, кабинет 459

приемно време: вторник, 14.30-15.30

e-mail: ilinka_dimitrova@swu.bg

 

Катедра "Информатика"

Ръководител: доц. д-р Ирена Атанасова

УК 1, кабинет 460

e-mail: irenatm@swu.bg

 

Катедра "Физика"

Ръководител: доц. д-р Ралица Станоева

УК 1, кабинет 548

приемно време: понеделник и сряда

e-mail: rstanoeva@swu.bg

 

Катедра "Химия"

Ръководител: проф. д-р Иванка Станкова

УК 2, каб. 303, тел: +359-73-831 825

приемно време: вторник 10.00-12.00, четвъртък 10.00-12.00

e-mail: ivastankova@swu.bg


Катедра "География, екология и опазване на околната среда"

Ръководител: доц. д-р Иван Дреновски

УК 4, каб. 103

приемно време: понеделник и сряда

e-mail: idri@swu.bg

Последна промяна: 2021-10-15