Уважаеми кандидат-студенти,

Югозападният университет "Неофит Рилски" обявява прием по 80 бакалавърски  и магистърски програми след завършено средно образование.

Приемът на студенти в Университета се извършва в съответствие със Закона за висшето образование на Република България и Наредбата за държавните изисквания за прием на студенти във висшите училища на Република България, както следва:

1. Чрез конкурсни изпити, организирани и оценени от изпитни комисии на Университета;

2. С резултати от държавни зрелостни изпити, валидни за съответната специалност и професионални направления, положени след 2008 г. вкл.;

3. С оценки от конкурсни изпити, положени през 2021 г. в други акредитирани висши училища на Република България (удостоверени със служебна бележка);

4. С резултати от олимпиади, национални и регионални състезания, международни и републикански, образователно-научни, художествено-творчески и спортни прояви.

Университетът организира електронни и практически кандидатстудентски конкурсни изпити и състезания или конкурси, провеждани от основните звена.

Заявка за явяване на конкурсни изпити се подава на място в университета или онлайн (само за практическите изпити), в определените за това срокове.

  • За участие в кандидатстудентски изпити и състезания се подава заявление по образец.
  • Подаването на заявление на място за конкурсни изпити се извършва в делнични дни от 08:00 до 17:00 часа.
  • Подаването на заявления онлайн за практически изпити приключва най-късно два дни преди датата за явяване на изпит.
  • Подаването на заявления за електронен кандидатстудентски изпит на място се извършва в деня на определените дати, най-късно 1 час преди началото на изпита.
  • Кандидат-студентите получават компютърна разпечатка на място, или принтират такава при онлайн кандидатстване, с която се явяват на конкурсния/те изпит/и.

За участие в класирането кандидат-студентите задължително подават комплект документи за кандидатстване в срок от 14 юни до 5 юли 2021 г. в Учебен корпус № 1 (Кандидатстудентски център - зала 1102А) на Университета или в кандидатстудентските бюра в страната

  • Подаването на документи за участие в класирането с резултати от държавни зрелостни изпити, от състезания или конкурси, организирани от основните звена,  или положени конкурсни изпити от други висши училища (в съответствие с чл. 9, ал. 1, ал. 2) се извършва в същия срок.

Онлайн документи се подават в срок от 14 юни до 1 юли 2021 г.

Документи в срок от 14 юни до 4 юли 2021 г. се приемат и в бюрата извън Благоевград, като информация за работното им време се дава на място от тях.

За допълнителна информация: тел. 073/588 546 или 0886/700885

Last modified: 2021-07-21